Zarządzanie gruntami

Dla zapewnienia efektywnego, racjonalnego i zgodnego z prawem wykorzystania zasobów gruntów, nasza firma posiada własny dział gruntów z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy wykonują pomiary geodezyjne, projektowanie gruntów, kataster i planowanie przestrzenne, a także monitorują i oceniają grunty.

Dzięki temu można zachować kontrolę nad obsianymi obszarami i prawidłowo zaplanować prace na tych obszarach.

Jesteśmy w stanie zapewnić pełen zakres usług zarządzania gruntami:
- Utworzenie plików wymiany informacji katastralnych w formacie XML
- Opracowanie dokumentacji technicznej w celu ustalenia granic działek na gruncie, nadanie numeru katastralnego
- Opracowanie projektów zarządzania gruntami w celu przydzielenia gruntów na własność, dzierżawę lub zmianę przeznaczenia
- Inwentaryzacja działek gruntowych
- Przygotowanie umów dzierżawy, w tym aneksów do umowy, wsparcie podczas wpisu do rejestru państwowego
- Normatywna wycena pieniężna gruntów

Inne usługi

Sprzedaż produktów

Usługi transportowe